ساختارهای کنترلی در متلب

برای کد نویسی با استفاده از هر زبان برنامه نویسی، نمی توانیم فقط با استفاده از توابع و دستورهای رایج هر پروژه ای را انجام دهیم و هر برنامه ای را بنویسیم. بلکه به تعدادی از ساختارهای دیگر نیاز داریم که در این سری از آموزش ها به بررسی آنها می پردازیم.   به صورت…

if در متلب

در آموزش ساختارهای کنترل در متلب توضیح دادیم که یکی از نیازهایی که در هر زبان برنامه نویسی وجود دارد، نیاز به ایجاد انشعاب و شرط گذاری است. متلب هم این ویژگی را دارد. همان طور که گفتیم با استفاده از  switch و if در متلب می توانیم شرط گذاری کنیم و از بین چند…