ماژول mesh آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول mesh آباکوس – راهنمای گام به گام و جامعمدت زمان مطالعه : 15 تا 20 دقیقه ماژول mesh آباکوس، یکی از ماژول های ضروری در آباکوس است که در هر پروژه ای نیاز به استفاده از آن وجود دارد. چرا؟ چون همانطور که می دانید نرم افزار آباکوس بر اساس روش المان محدود بنا…