آموزش مقدماتی ایجاد سطوح و کار با آنها در بخش سرفیس سالیدورک

شاید بیشترین شهرت نرم افزار سالیدورک به خاطر قابلیت های بسیار زیاد آن در ایجاد مدل های سالید و توپر باشد. اما این نرم افزار بخش های دیگری هم که دارد که کمتر شناخته شده هستند ولی می توانند بسیار مفید باشند و در مدل سازی های ما نقش مهمی را ایفا کنند. یکی از…