در مقاله های قبلی توضیحاتی درباره فرایند ریخته گری ارائه کردیم. همانطور که بحث شد، برای ریخته گری نیاز به
  در مقاله قبلی به معرفی اجمالی فرایند ریخته گری پرداختیم. (اگر آن مقاله را مطالعه نکرده اید، توصیه می
  یکی از رایج ترین روش های ساخت بسیاری از قطعات صنعتی، روش «ریخته گری» است. در این مقاله و
دسته بندی مواد - در این مقاله قصد داریم درباره موادی که در فرایندهای ساخت و تولید استفاده می شوند،