مولتی بادی سیمولینک

شبیه سازی سیستم های مکانیکی، ربات ها، سیستم های تعلیق، مکانیزم ها و … در محیط سیمولینک