المان محدود به زبان ساده

المان محدود به زبان ساده مفاهیم مقدماتی المان محدود با زبانی ساده در ویکی مکانیک روش های عددی؛ یک راه حل برای شرایط پیچیده المان محدود به زبان ساده –  پدیده های فیزیکی معادلاتی دارند که بر آنها حاکم است و شرایط آنها را توصیف می کند. این معادلات اکثرا به صورت معادلات دیفرانسیلی هستند…