ماژول Job آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Job آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 8 تا 13 دقیقه مقدمه تا قبل از رسیدن به ماژول job آباکوس ، مشغول آماده سازی پروژه برای پردازش هستیم. پس از اینکه مدل ها و شرایط پروژه را تعیین کردیم، نوبت به آغاز شبیه سازی و مشاهده نتایج می رسد.…