رسم منحنی ها و معادلات در سالیدورک

رسم منحنی ها و معادلات در سالیدورک     در بعضی پروژه ها ممکن است نیاز پیدا کنید در ترسیم های دو بعدی و سه بعدی خود از معادلات در سالیدورک استفاده کنید تا منحنی های کاملا دقیق رسم نمایید. در این بخش به آموزش ابزار رسم منحنی ها بر پایه معادلات می پردازیم.  …