انواع اتصالات در پایپینگ – معرفی از 0 تا 100

انواع اتصالات در پایپینگ – معرفی از 0 تا 100 مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه اتصال لوله ها به یکدیگر یا به المان هایی نظیر فیتینگ ها، شیرها و فلنج ها با روش های مختلفی انجام می شود که آگاهی و تسلط بر آنها اهمیت بالایی دارد. این اتصالات تعیین کننده شکل انتهای لوله…