انواع اتصالات در پایپینگ – معرفی از 0 تا 100

انواع اتصالات در پایپینگ – معرفی از 0 تا 100 مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه اتصال لوله ها به یکدیگر یا به المان هایی نظیر فیتینگ ها، شیرها و فلنج ها با روش های مختلفی انجام می شود که آگاهی و تسلط بر آنها اهمیت بالایی دارد. این اتصالات تعیین کننده شکل انتهای لوله…

پایپینگ چیست؟ مرجع آموزش پایپینگ – رایگان

پایپینگ چیست؟ مرجع آموزش پایپینگمدت زمان مطالعه : 12 دقیقه سیستم پایپینگ چیست؟ چه اجزایی دارد؟ در کدام صنایع به کار می رود؟ برای طراحی آن باید چه دانشی کسب کنیم؟ از کدام کدها، استانداردها و مراجع می توانیم برای یادگیری طراحی سیستم پایپینگ استفاده کنیم؟ در این مقاله با زبان ساده سوالات بالا و…