آموزش سالیدورک

مقالات + ویدیوهای آموزشی رایگان برای یادگیری تکنیک های نرم افزار سالیدورک
شبیه سازی حرکت متحرک سازی در سالیدورک motion study
ورقکاری شیت متال سالیدورک

سالیدورک از صفر تا صد!

تکنیک های سالیدورک از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش سالیدورک ویکی مکانیک