راهنمای جامع تلرانس ها در نقشه کشی مهندسی مکانیک

راهنمای جامع تلرانس ها در نقشه کشی مهندسی مکانیک مقدمه در صنعت، هیچ قطعه ای را نمی توانیم بدون خطا بسازیم. در واقع ماشین آلات مورد استفاده برای ساخت قطعات، هر کدام محدوده خطایی دارند که باعث ایجاد یک خطا در در محصول نهایی می شود. البته این نکته به این معنا نیست که ما…