کمانش در ستون ها – از صفر تا صد در ویکی مکانیک

کمانش در ستون ها – از صفر تا صدمدت زمان مطالعه : 12 دقیقه کمانش زمانی ایجاد می شود که در اثر یک بار محوری فشاری، عضوی از سازه که تحت بار قرار گرفته به صورت ناگهانی از وضعیت صاف و مستقیم خود خارج شده و خم شود. (Collapse کند.) در واقع وقتی به یک…