کمانش در ستون ها – از صفر تا صد در ویکی مکانیک

کمانش در ستون ها – از صفر تا صدمدت زمان مطالعه : 12 دقیقه کمانش زمانی ایجاد می شود که در اثر یک بار محوری فشاری، عضوی از سازه که تحت بار قرار گرفته به صورت ناگهانی از وضعیت صاف و مستقیم خود خارج شده و خم شود. (Collapse کند.) در واقع وقتی به یک…

Implicit یا Explicit ؟ تفاوت ها و کاربردهای این دو روش در آباکوس

Implicit یا Explicit ؟ تفاوت ها و کاربردهای این دو روش در آباکوسمدت زمان مطالعه : 12 دقیقه یکی از مهم ترین مفاهیمی که در نرم افزار آباکوس با آن مواجه می شویم، حلگرهای Implicit و Explicit هستند. معمولا برای کسانیکه به تازگی کار با آباکوس را شروع کرده اند، تشخیص این که در هر…

تفاوت Part و Instance در آباکوس؛ مهم اما ناشناخته

تفاوت Part و Instance در آباکوسمدت زمان مطالعه : 4 دقیقه یک اشتباه رایج در نرم افزار آباکوس، عدم تشخیص تفاوت Part و Instance است که در مواردی مانند تعیین Dependent یا Independent بودن یک Instance در ماژول Assembly آباکوس می تواند مشکل ساز شود.   Part در آباکوس، همان هندسه ای است که با…

کدام گزینه؟ Dependent یا Independent در ماژول اسمبلی؟

کدام گزینه؟ Dependent یا Independent در ماژول اسمبلی؟مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه در ورژن های قدیمی، آباکوس همیشه قطعات و Instance ها را به صورت غیروابسته independent وارد فضای Assembly می کرد. اما در ورژن های جدیدتر، امکان افزودن قطعات به صورت dependent را هم اضافه کرد و این حالت را به عنوان حالت…

ماژول mesh آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول mesh آباکوس – راهنمای گام به گام و جامعمدت زمان مطالعه : 15 تا 20 دقیقه ماژول mesh آباکوس، یکی از ماژول های ضروری در آباکوس است که در هر پروژه ای نیاز به استفاده از آن وجود دارد. چرا؟ چون همانطور که می دانید نرم افزار آباکوس بر اساس روش المان محدود بنا…

ماژول Load آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول load آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 7 تا 12 دقیقه مقدمه پس از مشخص کردن نوع و مشخصات حلگر در ماژول step آباکوس، نوبت به تعیین شرایط مرزی و بارهای وارد شده بر مدل، با استفاده از امکانات ماژول load آباکوس می رسد.   ماژول load آباکوس جزو…

ماژول Visualization آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Visualization آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 8 تا 13 دقیقه مقدمه وقتی فرایند حل مساله در ماژول Job آباکوس تکمیل شد، باید به سراغ مشاهده و بررسی نتایج حل برویم. برای مشاهده و بررسی و تحلیل نتایج حاصل از حل مسئله، باید وارد ماژول Visualization آباکوس شویم. (برای…

ماژول Job آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Job آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 8 تا 13 دقیقه مقدمه تا قبل از رسیدن به ماژول job آباکوس ، مشغول آماده سازی پروژه برای پردازش هستیم. پس از اینکه مدل ها و شرایط پروژه را تعیین کردیم، نوبت به آغاز شبیه سازی و مشاهده نتایج می رسد.…

ماژول Assembly آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Assembly آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 18 تا 25 دقیقه مقدمه برای انجام یک پروژه تحلیلی در نرم افزار آباکوس، ابتدا در ماژول Part آباکوس، شکل هندسی مدل خود را ایجاد می کردیم. سپس در ماژول Property خواص مربوط به ماده را تعیین می کردیم و ماده تعریف…

ماژول Property آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Property آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 18 تا 25 دقیقه مقدمه در ماژول Part با نحوه تعریف هندسه مدل آشنا شدیم. در مرحله بعدی باید مشخصات مربوط به ماده تشکیل دهنده مدل را تعریف کنیم. به هر حال مشخص است که برای تحلیل و حل یک مساله، علاوه…